Kovozavody Prostejov (230)

www: http://www.kovozavody.cz/

Filter by

  • Availability:  • Remove all filters
Bestseller
  • DISCONTINUED
Tempest Mk.II/F.2
Kovozavody Prostejov

Tempest Mk.II/F.2

Scale: 1:72
Product code: KOV72227
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

31.31 AUD or 13700 pts. in stock!

  • -15%
ULa-5 »SR
Kovozavody Prostejov

ULa-5 »SR

Scale: 1:72
Product code: KOV72361
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

22.86 AUD 19.42 AUD or 10000 pts. in stock!

Vickers FB-19 Mk.I "Bullet" In Russian Services
Kovozavody Prostejov

Vickers FB-19 Mk.I "Bullet" In Russian Services

Scale: 1:72
Product code: KOV72251
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

21.10 AUD or 9200 pts. in stock!

Z-242L  Military 4x decal
Kovozavody Prostejov

Z-242L Military 4x decal

Scale: 1:72
Product code: KOV-KPEX020
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

9.13 AUD or 4000 pts. in stock!

  • -15%
Z-242L Civil  4x decal
Kovozavody Prostejov

Z-242L Civil 4x decal

Scale: 1:72
Product code: KOV-KPEX019
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

9.13 AUD 7.73 AUD or 4000 pts. in stock!

Z-37 »melŠk
Kovozavody Prostejov

Z-37 »melŠk

Scale: 1:72
Product code: KOV72120
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

31.31 AUD or 13700 pts. in stock!

Z-37A »melŠk "Export"
Kovozavody Prostejov

Z-37A »melŠk "Export"

Scale: 1:72
Product code: KOV72204
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

21.10 AUD or 9200 pts. in stock!

Z-37A »melŠk "Movie Star"
Kovozavody Prostejov

Z-37A »melŠk "Movie Star"

Scale: 1:72
Product code: KOV72203
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

21.10 AUD or 9200 pts. in stock!

Z-37T Agro Turbo
Kovozavody Prostejov

Z-37T Agro Turbo

Scale: 1:72
Product code: KOV72145
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

31.31 AUD or 13700 pts. in stock!

Z-37TM Turbo Military
Kovozavody Prostejov

Z-37TM Turbo Military

Scale: 1:72
Product code: KOV72146
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

31.31 AUD or 13700 pts. in stock!

Zlin C-106
Kovozavody Prostejov

Zlin C-106

Scale: 1:48
Product code: KOV48009
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

35.88 AUD or 15700 pts. in stock!

Zlin C-6 "Basa"
Kovozavody Prostejov

Zlin C-6 "Basa"

Scale: 1:72
Product code: KOV72230
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

24.63 AUD or 10800 pts. in stock!

Zlin Z-126 "Over Europe"
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-126 "Over Europe"

Scale: 1:72
Product code: KOV72408
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

18.10 AUD or 7900 pts. in stock!

Zlin Z-126 "Would-Be-Military Liveries"
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-126 "Would-Be-Military Liveries"

Scale: 1:72
Product code: KOV72409
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

18.10 AUD or 7900 pts. in stock!

Zlin Z-142
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-142

Scale: 1:72
Product code: KOV72406
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

15.85 AUD or 6900 pts. in stock!

Bestseller
Zlin Z-142 "Export"
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-142 "Export"

Scale: 1:72
Product code: KOV72407
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

15.85 AUD or 6900 pts. in stock!

Zlin Z-181 "Basa"
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-181 "Basa"

Scale: 1:72
Product code: KOV72229
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

24.63 AUD or 10800 pts. in stock!

Bestseller
Zlin Z-226 "Trener"
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-226 "Trener"

Scale: 1:72
Product code: KOV-CL72005
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

14.41 AUD or 6300 pts. in stock!

ZlŪn Z-226A Akrobat
Kovozavody Prostejov

ZlŪn Z-226A Akrobat

Scale: 1:72
Product code: KOV72075
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

21.10 AUD or 9200 pts. in stock!

Zlin Z-226BT
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-226BT

Scale: 1:72
Product code: KOV72004
Manufacturer: Kovozavody Prostejov

21.10 AUD or 9200 pts. in stock!